NOSPR / XIX Witold Lutosławski “Chain” Festival​

  • Samedi 22 janvier 2022 – 19.00
  • NOSPR on Tour – Varsovie (Po)

LUTOSŁAWSKI – Jeux vénitiens

SEROCKI – Pianophonie

SZABELSKI – Sonety

           Clelia Cafiero, direction

  • Samedi 22 janvier 2022 – 19.00
  • NOSPR on Tour – Varsovie (Po)

LUTOSŁAWSKI – Jeux vénitiens

SEROCKI – Pianophonie

SZABELSKI – Sonety

           Clelia Cafiero, direction