NOSPR / XIX Witold Lutosławski “Chain” Festival​

  • Sabato 22 Gennaio 2022 – 19.00
  • NOSPR in Tour – Varsovia (Po)

LUTOSŁAWSKI – Jeux vénitiens

SEROCKI – Pianophonie

SZABELSKI – Sonety

           Clelia Cafiero, direttore

  • Sabato 22 Gennaio 2022 – 19.00
  • NOSPR in Tour – Varsovia (Po)

LUTOSŁAWSKI – Jeux vénitiens

SEROCKI – Pianophonie

SZABELSKI – Sonety

           Clelia Cafiero, direttore